Podmienky služby

Všetky informácie poskytnuté spoločnosťou Props Base („my“, „nás“, „naše“, „moje“, „ja“ alebo „ja“) na www.propsbase.com („stránka“ alebo „webová lokalita“) sú len na všeobecné informačné a vzdelávacie účely.

Tieto Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov upravujú a kontrolujú váš prístup a používanie stránky www.propsbase.com, vrátane všetkých služieb, obsahu a funkcií ponúkaných na našej webovej stránke www.propsbase.com alebo prostredníctvom nej.

Všetky informácie a obsah na našej webovej stránke sme poskytli v dobrej viere. Neposkytujeme však žiadne záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné, týkajúce sa presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií na našej stránke. Nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste mohli zažiť alebo utrpieť v dôsledku používania našej stránky alebo spoliehania sa na akékoľvek informácie poskytnuté na našej stránke.

Váš prístup a používanie našej stránky a spoliehanie sa na akékoľvek informácie na stránke je úplne na vaše vlastné riziko.

PROFESIONÁLNE VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Naša stránka nemôže obsahovať a neobsahuje žiadne právne, lekárske, daňové, finančné, zdravotné ani iné odborné rady. Všetky informácie uvedené na našej stránke slúžia LEN na všeobecné informačné a vzdelávacie účely. Nemali by ste brať žiadne informácie na našej stránke ako náhradu za odborné poradenstvo. Pred prijatím opatrení na základe takýchto informácií vám odporúčame poradiť sa s príslušnými odborníkmi.

Váš prístup, používanie a spoliehanie sa na akékoľvek informácie poskytnuté na našej stránke sú výhradne na vaše vlastné riziko.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI ZA EXTERNÉ ODKAZY

Naša stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na iné externé webové stránky a tretie strany. Okrem toho môžeme mať na našej webovej stránke reklamy a bannery, ktoré obsahujú externé odkazy na webové stránky, produkty a spoločnosti tretích strán. Nekontrolujeme, nekontrolujeme, neoverujeme, nemonitorujeme ani neskúmame takéto odkazy z hľadiska presnosti, primeranosti, platnosti, spoľahlivosti, dostupnosti alebo úplnosti. Nezaručujeme, neschvaľujeme, nezaručujeme ani nepreberáme zodpovednosť za žiadne informácie alebo produkty ponúkané webovými stránkami tretích strán. Ak sa rozhodnete kliknúť na odkazy a budete presmerovaní na externú webovú stránku patriacu tretej strane, potom ste vy a iba vy zodpovední za svoje činy, ak utrpíte alebo utrpíte akúkoľvek ujmu alebo stratu.

NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že naša spoločnosť a webová lokalita neposkytli žiadne záruky týkajúce sa výsledkov vykonania akýchkoľvek opatrení. Bez ohľadu na to, či sa odporúča produkt alebo služba, absolútne neposkytujeme žiadne záruky, pokiaľ ide o výsledky. Rozumiete a súhlasíte s tým, že to, čo funguje pre jednu osobu, nemusí fungovať pre inú osobu. Výsledky navyše závisia od mnohých rôznych faktorov a my nemôžeme zaručiť žiadne záruky. Či uspejete alebo neuspejete, závisí v konečnom dôsledku od vášho vlastného úsilia, vašej konkrétnej situácie a mnohých ďalších okolností, ktoré sú mimo vašu kontrolu.

AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVA VYHRADENÉ

Všetky informácie na tejto webovej stránke vrátane obrázkov, textu, zvuku, videa a iných foriem obsahu podliehajú autorským právam © Props Base 2021 a nemožno ich sťahovať, reprodukovať, opätovne publikovať ani inak kopírovať bez výslovného písomného súhlasu autora a spoločnosti propsbase. .com

ZVEREJNENIE

Toto zverejnenie spolu s Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov riadi a riadi váš prístup a používanie www.propsbase.com, vrátane všetkých služieb, obsahu a funkcií ponúkaných na našej webovej stránke www.propsbase.com alebo prostredníctvom nej. .

ZVEREJNENIE PARTNEROV

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na pridružené webové stránky. Keď a ak kliknete na pridružený odkaz a uskutočníte nákup prostredníctvom tohto odkazu, dostaneme províziu za všetky nákupy, ktoré uskutočníte na pridruženej webovej lokalite pomocou takýchto odkazov. Nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom našich pridružených odkazov, pre vás nie sú žiadne dodatočné náklady. To znamená, že za nákup zaplatíte rovnakú cenu ako všetci ostatní.

Vždy, keď na stránku alebo príspevok zahrnieme pridružený odkaz, budeme vás o tom vopred informovať, aby ste si boli vedomí toho, že ak sa rozhodnete kliknúť na odkaz a nakúpiť, dostaneme z tohto nákupu províziu.

Posledná aktualizácia: jún 2022

Nákupný košík
Návrat hore