Användarvillkor

All information som tillhandahålls av Props Base ("vi", "oss", "vår", "mitt", "jag" eller "jag") på www.propsbase.com ("webbplatsen" eller "webbplatsen") är endast för allmänna informations- och utbildningsändamål.

Dessa användarvillkor och sekretesspolicy styr och kontrollerar din åtkomst till och användning av www.propsbase.com, inklusive alla tjänster, innehåll och funktionalitet som erbjuds på eller via vår webbplats på www.propsbase.com.

Vi tillhandahöll all information och innehåll på vår webbplats i god tro. Vi lämnar dock inga garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgängligheten eller fullständigheten av någon information på vår webbplats. Vi är inte vid något tillfälle ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada som du kan ha upplevt eller åsamkats till följd av användningen av vår webbplats eller beroende av någon information som tillhandahålls på vår webbplats.

Din åtkomst till och användning av vår webbplats och ditt beroende av all information på webbplatsen sker helt på egen risk.

PROFESSIONELL FRISKRIVNING

Vår webbplats kan inte och innehåller inte några juridiska, medicinska, skattemässiga, ekonomiska, hälsomässiga eller andra professionella råd. All information som tillhandahålls på vår webbplats är ENDAST för allmänna informations- och utbildningsändamål. Du bör INTE ta någon information på vår webbplats som ett substitut för professionell rådgivning. Innan du vidtar åtgärder baserat på sådan information, uppmuntrar vi dig att rådgöra med lämpliga experter.

Din åtkomst till, användning av och tillit till all information som tillhandahålls på vår webbplats sker helt på egen risk.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR EXTERNA LÄNKAR

Från tid till annan kan vår webbplats innehålla länkar till andra externa webbplatser och tredje parter. Dessutom kan vi ha annonser och banners på vår webbplats som innehåller externa länkar till tredje parts webbplatser, produkter och företag. Vi kontrollerar, kontrollerar, validerar, övervakar eller undersöker inte sådana länkar för noggrannhet, adekvathet, giltighet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller fullständighet. Vi garanterar, stöder, garanterar eller tar inte ansvar för någon information eller produkt som erbjuds av tredje parts webbplatser. Om du väljer att klicka på länkar och föras till en extern webbplats som tillhör en tredje part, är du och bara du ansvarig och ansvarig för dina handlingar om du skulle lida eller ådra dig någon skada eller förlust.

VI GER INGA GARANTIER

Du bekräftar och samtycker till att vårt företag och vår webbplats inte har lämnat några garantier om resultatet av att vidta några åtgärder. Oavsett om en produkt eller tjänst rekommenderas, vi lämnar absolut inga garantier för resultatet. Du förstår och accepterar att det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan person. Resultaten är dessutom beroende av många olika faktorer och vi kan inte lämna några garantier. Om du kommer att lyckas eller misslyckas beror i slutändan på dina egna ansträngningar, din speciella situation och många andra omständigheter som ligger utanför din kontroll.

COPYRIGHT OCH RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS

All information på denna webbplats, inklusive bilder, text, ljud, video och andra former av innehåll är Copyright © Props Base 2021 och får inte laddas ner, reproduceras, återpubliceras eller på annat sätt kopieras utan uttryckligt skriftligt tillstånd från författaren och propsbase .com

AVSLÖJANDE

Detta avslöjande, tillsammans med användarvillkoren och sekretesspolicyn, styr och kontrollerar din åtkomst till och användning av www.propsbase.com, inklusive alla tjänster, innehåll och funktionalitet som erbjuds på eller via vår webbplats på www.propsbase.com .

AFFILIATE UPPLYSNING

Vår webbplats kan innehålla länkar till affiliate-webbplatser. När och om du klickar på en affiliate-länk och gör ett köp via den länken, kommer vi att få en provision för alla köp som du gör på affiliates-webbplatsen med hjälp av sådana länkar. Inköp du gör via våra affiliate-länkar är utan extra kostnad för dig. Det betyder att du betalar samma pris för köpet som alla andra.

Närhelst vi inkluderar en affiliate-länk på en sida eller ett inlägg kommer vi att meddela dig i förväg så att du är medveten om att om du väljer att klicka på länken och göra ett köp, så kommer vi att få en provision från det köpet.

Senast uppdaterad: juni 2022

Varukorg
Rulla till toppen